Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van het Medisch Tuchtcollege Caribisch Nederland (MTCN) kunt u in beroep gaan bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Om in hoger beroep te gaan moet u een beroepschrift indienen.

Wie kan in hoger beroep?

Hoger beroep kan worden ingesteld door:

De verweerder kan hoger beroep instellen als de klacht gegrond is verklaard en een maatregel is opgelegd.

De klager kan hoger beroep instellen:

  • als hij in de klacht niet-ontvankelijk is verklaard;
  • als zijn klacht zonder nader onderzoek is afgewezen of;
  • als na onderzoek geen maatregel is opgelegd.

Waartegen kunt u hoger beroep aantekenen?

U kunt beroep aantekenen tegen een uitspraak van het MTCN. Daarmee vraagt u het Gemeenschappelijk Hof om een oordeel te vellen over de uitspraak van het MTCN.

Hoe gaat u in hoger beroep?

U dient een beroepschrift in bij de griffier van het Gemeenschappelijk Hof. U stuurt dit beroepschrift binnen dertig dagen in. De termijn van dertig dagen gaat in op de dag waarop de beslissing uitgesproken dan wel verzonden is.

Vermeld in ieder geval:

  • Uw naam en adres
  • Tegen welke beslissing het beroep gericht is
  • De reden voor het beroep. Dit betekent dat u schrijft waarom u in beroep komt en tegen welke oordelen in de uitspraak uw beroep is gericht
  • Uw handtekening

U schrijft het beroep bij voorkeur in de Nederlandse taal, maar beroepschriften opgesteld in het Engels of het Papiaments worden ook geaccepteerd.

Wat kost in hoger beroep gaan?

Het instellen van een beroep bij het Gemeenschappelijk Hof is gratis.

Verweerschrift in beroep indienen

Heeft uw wederpartij hoger beroep ingesteld, dan stuurt het Gemeenschappelijk Hof u het beroepschrift toe. Het informeert u ook over het voeren van verweer in hoger beroep. U kunt zelf verweer voeren of iemand anders vragen dat voor u te doen, bijvoorbeeld een familielid, rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat. Een gemachtigde die geen advocaat is heeft een schriftelijke machtiging nodig.


De kosten van rechtsbijstand komen voor uw eigen rekening. U kunt ook zelf een beroepschrift indienen of verweer voeren en uw standpunten tijdens de zitting mondeling toelichten.