Medisch tuchtcollege Caribisch Nederland

Bij het Medisch Tuchtcollege Caribisch Nederland (MTCN) kunt u een klacht indienen over een arts, een tandarts, een apotheker of een verloskundige.

Op de website van Rijksdienst Caribisch Nederland vindt u deze informatie ook in het Engels en Papiaments.

Elke klacht die binnenkomt bij het MTCN wordt beoordeeld door een college. Het college bestaat uit een voorzitter en twee leden beroepsgenoten, waarvan het MTCN er altijd een van een ander Caribisch eiland probeert te laten deelnemen. 

Alleen bij klachten tegen een verloskundige is dat anders: dan bestaat het college uit een jurist, een verloskundige en een arts. Het college wordt bijgestaan door een secretaris, ook een jurist. De leden van het college worden benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland.