Informatie voor verweerder

U bent zorgverlener. Iemand is niet tevreden over uw handelen en heeft een klacht tegen u ingediend bij het Medisch Tuchtcollege Caribisch Nederland (MTCN).

U vindt deze informatie ook op de website Rijksdienst Caribisch Nederland, en in het Papiaments en Engels.

Tegen welke zorgverleners kan een klacht worden ingediend?

Bij het MTCN kan een klacht worden ingediend tegen een:

  • Arts
  • Tandarts
  • Apotheker
  • Verloskundige

Waarover kan men klagen?

Bij het MTCN kan men bijvoorbeeld klagen over:

  • Verkeerde diagnose
  • Onjuiste behandeling
  • Onvoldoende informatie
  • Schenden van het beroepsgeheim
  • Seksueel- of ander grensoverschrijdend gedrag

Verweerschrift indienen

Het MTCN stuurt u het klaagschrift per post en in de meeste gevallen ook per e-mail toe. Het college informeert u ook over het voeren van verweer. U kunt zelf verweer voeren of iemand inschakelen om dat namens u te doen, bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat. Voor een gemachtigde die geen advocaat is, is een schriftelijke machtiging nodig.

Kosten

De kosten van rechtsbijstand komen voor uw eigen rekening. Juridische hulp en advies inroepen is niet verplicht. U kunt ook zelf uw verweer voeren en uw verweer tijdens de terechtzitting mondeling toelichten.