Informatie voor klager

Bent u niet tevreden over het handelen van een zorgverlener werkzaam op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan kunt u een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege Caribisch Nederland (MTCN). Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure.

U vindt deze informatie ook op de website Rijksdienst Caribisch Nederland, en in het Papiaments en Engels.

Tegen welke zorgverleners kunt u een klacht indienen?

U kunt bij het MTCN een klacht indienen tegen een:

 • Arts
 • Tandarts
 • Apotheker
 • Verloskundige

Waarover kunt u klagen?

Bij het MTCN kunt u bijvoorbeeld klagen over:

 • Verkeerde diagnose
 • Onjuiste behandeling
 • Onvoldoende informatie
 • Schenden van het beroepsgeheim
 • Seksueel- of ander grensoverschrijdend gedrag

Hoe kunt u een klacht indienen?

U dient de klacht zelf in of laat dat door iemand anders doen, bijvoorbeeld door een familielid of een advocaat. U kunt uw klacht per mail indienen, gevolgd door hetzelfde document per post waarop u uw handtekening plaatst. U schrijft de klacht bij voorkeur in de Nederlandse taal, maar klachten opgesteld in het Engels of het Papiaments worden ook geaccepteerd.

U stuurt de mail aan: medischtuchtcollegebes@minvws.nl
En vervolgens richt u de brief aan het secretariaat van het MTCN, Postbus 16437, 2500 BK Den Haag, Nederland.

Vermeld in ieder geval:
• Uw naam en adres;
• De functie van de aangeklaagde;
• De naam, het werkadres van de aangeklaagde;
• Uw klacht en de feiten en gronden waarop de klacht berust, zoveel mogelijk met data, feiten en verdere omstandigheden;
• Uw handtekening.

U kunt bij de procedure hulp en advies vragen, bijvoorbeeld van een familielid of een advocaat. Zij kunnen dan namens u een klacht indienen. Voor een gemachtigde die geen advocaat is, moet u een schriftelijke machtiging indienen.

Niet gemachtigd door de patiënt?

Als u een klacht indient over de behandeling van een patiënt en niet gemachtigd bent door de patiënt, dan dient u bovendien in het klaagschrift te vermelden:

 • De naam, adres en geboortedatum van de patiënt;
 • De reden waarom de patiënt zelf geen klacht indient;
 • Welke relatie u heeft met de patiënt;
 • Het belang dat u heeft bij het indienen van de klacht;
 • Indien mogelijk de handtekening van de patiënt als blijk van zijn/haar instemming.

Wat kost het indienen van een klacht?

Het indienen van een klacht bij het MTCN is gratis.
De kosten van rechtsbijstand komen voor eigen rekening. Juridische hulp en advies inroepen is niet verplicht. U kunt uw klacht ook zelf indienen en deze tijdens de terechtzitting mondeling toelichten.