Meer informatie over de vacatures van voorzitter Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg

Vacatures voorzitter Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg standplaats 's-Hertogenbosch en standplaats Zwolle, 32-36 uur 

Wat zijn de functie-eisen?
U bent een jurist met ruime rechterlijke ervaring bij voorkeur met het voorzitten van meervoudige kamers. Coördineren gaat u makkelijk af. U heeft kennis van dan wel affiniteit met het gezondheidsrecht. U geeft op een empathische en gestructureerde wijze sturing aan het proces ter zitting en de besluitvorming in de raadkamer. Daarbij houdt u altijd rekening met tegengestelde belangen. Zowel binnen het RTG als daarbuiten werkt u makkelijk samen en zorgt u voor een prettige en betrokken sfeer. U bent benaderbaar en staat open voor de meningen van anderen. U heeft een actieve rol naar buiten voor presentaties, interviews en als vraagbaak. 

Waar gaat u werken?
Het tuchtrecht voor de gezondheidszorg heeft als doel de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg verzorgen de tuchtrechtspraak binnen de gezondheidszorg. Het centraal tuchtcollege behandelt zaken in hoger beroep. Dit doen we op grond van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).

De directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT) verzorgt met haar secretariaten, bedrijfsbureau en MT de ondersteuning van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie en de beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen. De colleges en commissies zijn inhoudelijk onafhankelijk van de ministers van VWS en JenV.

We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven en kennis in huis hebben. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.
 

Bijzonderheden

  • Het salaris wordt vastgesteld afhankelijk van kennis en ervaring. Op dit moment wordt het salaris gebaseerd op de schaalindeling voor rijksambtenaren. Er is een wetswijziging op handen waarbij het salaris wordt toegekend op basis van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.
  • De benoeming gebeurt onder de voorwaarden van de wet BIG. Deze wet kent een leeftijdsgrens van 70 jaar;
  • Detachering behoort ook tot de mogelijkheden;
  • Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u terecht bij mevrouw mr. J.M. Rowel-van der Linde, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 06 110 606 39;
  • Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met mevrouw mr. K.Y. Knoop, 06 11 92 50 82;
  • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure;
  • De sollicitatie dient gericht te zijn aan Zijne Majesteit de Koning en bevat een Curriculum Vitae en een opgave van referenten uit de huidige werkkring.
  • Uw sollicitatie kunt u sturen aan de directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT) van het Ministerie van Volksgezondheid, mevrouw mr. K.Y. Knoop, postbus 14157, 3508 SG, Utrecht of per mail naar ky.knoop@minvws.nl.
  • U kunt reageren tot en met 2 april 2023
  • De sollicitatiegesprekken vinden hoogstwaarschijnlijk plaats in de week van 17 april 2023.