Over de tuchtcolleges

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behandelen klachten over het handelen van individuele zorgverleners. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden.

Er zijn drie regionale tuchtcolleges in Nederland, elk met een eigen werkgebied. Het centraal tuchtcollege behandelt zaken in hoger beroep.

Regionale Tuchtcolleges

De regionale tuchtcolleges zijn gevestigd in:

  •  Amsterdam
Noord-Holland en Zuid-Holland
  • 's Hertogenbosch
Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
  •  Zwolle
Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland


De woonplaats van de aangeklaagde of de plaats waar het handelen heeft plaatsgevonden bepaalt welk college bevoegd is.

De procedure

Een procedure begint met het indienen van een klaagschrift bij een regionaal tuchtcollege. Het regionaal tuchtcollege beoordeelt of de zorgverlener zich heeft gehouden aan zijn beroepsnormen. Voordat het college beslist, krijgen de partijen de gelegenheid om schriftelijk en / of mondeling hun standpunt toe te lichten.

Als een zorgverlener zich niet aan zijn beroepsnormen heeft gehouden, verklaart het tuchtcollege de klacht gegrond. Het kan dan een maatregel opleggen. Een maatregel is een middel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren en heeft niet het doel om te straffen.

Beslissingen worden de dag na de uitspraak in geanonimiseerde vorm gepubliceerd op tuchtrecht.nl.

In hoger beroep

Tegen beslissingen van de regionale tuchtcolleges kunt u in hoger beroep gaan. Het centraal tuchtcollege behandelt de zaken in hoger beroep. Dit college is gevestigd in Den Haag, en is de hoogste rechter in Nederland op dit terrein.

Maatregelen tegen zorgverlener

Een tuchtcollege kan de volgende maatregelen opleggen:

  • Waarschuwing
  • Berisping
  • Geldboete (max. € 4.500,-)
  • Schorsing inschrijving BIG-register (maximaal 1 jaar geschorst, eventueel voorwaardelijk)
  • Gedeeltelijke ontzegging beroepsuitoefening
  • Schrapping uit het BIG-register
  • Ontzegging van het recht wederom in het register te worden ingeschreven

Bij opgelegde maatregelen die zwaarder zijn dan een berisping volgt er een publicatie in het BIG-register en in de lokale krant.

Maatregelen die van invloed zijn op de bevoegdheid van de zorgverlener worden gepubliceerd in het BIG-register en zijn te vinden in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd.

Klachtenregeling tuchtcolleges

Als u bezwaar heeft tegen de manier waarop een tuchtcollege of één van zijn leden zich heeft gedragen, kunt u daarover een klacht indienen bij de voorzitter van het desbetreffende tuchtcollege.

De klachtenregeling van de regionale tuchtcolleges staat in artikel 12 van het Reglement van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

In artikel 23 van het Reglement van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg staat de klachtenregeling van het centraal tuchtcollege.