College van Medisch Toezicht

Het College van Medisch Toezicht beoordeelt of een zorgverlener geschikt is voor zijn werk als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke conditie of van zijn gewoonte van drankmisbruik of van misbruik van verdovende middelen. Alleen de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd kan voordragen.

Ingekomen en afgehandelde zaken

Er is in 2018 één voordracht ingediend bij het CMT. Er is één zaak afgehandeld. De zaak betrof een arts. De beslissing van het CMT luidde: de arts wordt het recht om wederom in het BIG-register te worden ingeschreven ontzegd. Deze ontzegging werd onmiddelijk van kracht.

Verder is bepaald dat de beslissing in geanonimiseerde vorm wordt bekendgemaakt via de Nederlandse Staatscourant en ter publicatie wordt aangeboden aan de tijdschriften Medisch Contact , Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Ethiek en Gezondheidszorg Jurisprudentie.

Overzicht zaken 2014 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018
Ingekomen zaken 4 1 1 1 1
Afgehandelde zaken 2 4 2 1