Afgehandelde klachten

Op deze pagina vindt u de afgehandelde klachten per beroepsgroep, naar specialisme en de aard van de klachten.

Afgehandelde klachten per beroepsgroep

Afgehandelde klachten per beroepsgroep
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 1.644
Apotheker21
Arts1095
Fysiotherapeut25
Gezondheidszorgpsycholoog111
Physician assistent2
Psychotherapeut20
Tandarts76
Verloskundige14
Verpleegkundige128
Onbekend of niet BIG-geregistreerd152
Brontabel als csv (265 bytes)

Afgehandelde klachten per beroepsgroep per college

Afgehandelde klachten per beroepsgroep per college
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 1.644Apotheker, totaal 21Arts, totaal 1.095Fysiotherapeut, totaal 25Gezondheidszorgpsycholoog, totaal 111Physician assistent, totaal 2Psychotherapeut, totaal 20Tandarts, totaal 76Verloskundige, totaal 14Verpleegkundige, totaal 128Onbekend of niet BIG-geregistreerd, totaal 152
Groningen316921604522119
Zwolle8209421172231726
Amsterdam3337928122564618
Den Haag1236628021622871
Eindhoven614441805811618
Brontabel als csv (514 bytes)

Beslissing per beroepsgroep apotheker

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 2 2 10
Niet-ontvankelijk 2 1 4 7 33
Gegrond 1 1 2 4 19
Gegrond, geen maatregel
Waarschuwing 1 1
Berisping 1
Boete
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 1
Gedeeltelijke ontzegging
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving
Ongegrond/afwijzing 1 5 2 8 38
Totaal 3 8 3 1 6 21 100

Beslissing per beroepsgroep arts

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 17 55 64 34 12 182 17
Niet-ontvankelijk 58 16 64 37 18 193 18
Gegrond 21 33 32 28 31 145 13
Gegrond, geen maatregel 1 14 1
Waarschuwing 13 24 21 24
Berisping 6 8 16 6 6
Boete
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 1
Gedeeltelijke ontzegging 1
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1 1 1
Ongegrond/afwijzing 73 105 177 137 83 575 53
Totaal 169 209 337 236 144 1.095

100

*7 doorhalingen tegen eenzelfde verweerder

Beslissing per beroepsgroep fysiotherapeut

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 2 2 2 2 8 32
Niet-ontvankelijk 1 1 4
Gegrond 1 2 1 4 16
Gegrond, geen maatregel 1
Waarschuwing 1 1
Berisping
Boete
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register
Gedeeltelijke ontzegging
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1
Ongegrond/afwijzing 1 2 6 2 1 12 48
Totaal 2 4 9 6 4 25 100

Beslissing per beroepsgroep gezondheidszorgpsycholoog

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 2 5 3 6 16 14
Niet-ontvankelijk 12 2 6 5 5 30 27
Gegrond 1 5 5 4 8 23 21
Gegrond, geen maatregel
Waarschuwing 1 3 2 3 5
Berisping 1 3 1 3
Boete
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register
Gedeeltelijke ontzegging 1
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving
Ongegrond/afwijzing 1 9 14 13 5 42 38
Totaal 16 21 28 28 18 111 100

Beslissing per beroepsgroep physician assistent

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken
Niet-ontvankelijk 1 1 2 100
Gegrond
Ongegrond/afwijzing
Totaal 1 1 2 100

Beslissing per beroepsgroep psychotherapeut

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 1 3 4

20

Niet-ontvankelijk 2 1 1 4 20
Gegrond 3 1 1 1 6 30
Gegrond, geen maatregel
Waarschuwing 1
Berisping 1 1
Boete
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register
Gedeeltelijke ontzegging 1
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1 1
Ongegrond/afwijzing 1 1 1 3 6 30
Totaal 4 7 2 2 5 20 100

Beslissing per beroepsgroep tandarts

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 6 7 1 14 18
Niet-ontvankelijk 3 1 5 2 1 12 16
Gegrond 1 7 4 5 1 18 24
Gegrond, geen maatregel 1
Waarschuwing 1 1 2 3
Berisping 5 2 2
Boete
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register
Gedeeltelijke ontzegging 1
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving
Ongegrond/afwijzing 1 8 9 8 6 32 42
Totaal 5 22 25 16 8 76 100

Beslissing per beroepsgroep verloskundige

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 1 1 2 14
Niet-ontvankelijk 1 1 7
Gegrond 2 2 14
Gegrond, geen maatregel
Waarschuwing 1
Berisping
Boete
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register
Gedeeltelijke ontzegging
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1
Ongegrond/afwijzing 1 1 4 2 1 9 64
Totaal 2 3 6 2 1 14 100

Beslissing per beroepsgroep verpleegkundige

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken 4 3 4 4 15 12
Niet-ontvankelijk 3 2 24 5 7 41 32
Gegrond 5 3 8 5 1 22 17
Gegrond, geen maatregel 2
Waarschuwing 3 2 1 2
Berisping 4 1
Boete
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register 1 2
Gedeeltelijke ontzegging 1
Doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving 1 1 1
Ongegrond/afwijzing 9 9 10 14 8 50 39
Totaal 21 17 46 28 16 128 100

Beslissing per beroepsgroep onbekend / niet BIG-geregistreerd

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klacht ingetrokken/gestaakt 4 16 1 1 1 23 15
Niet-ontvankelijk 15 10 17 70 17 129 85
Ongegrond/afwijzing
Totaal 19 26 18 71 18 152 100

Afgehandelde klachten naar specialisme apotheker

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Ziekenhuisfarmacie
Overige apothekers 3 8 3 1 6 21 100
Totaal 3 8 3 1 6 21 100

Afgehandelde klachten naar specialisme arts*

Goningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Anesthesiologie

4

3 2 1 10 <1

Arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde

10 14 33 9 15 81 7
Arbeid en gezondheid-verzekeringsgeneeskunde 13 5 7 5 11 41 8
Cardiologie 1 2 1 3 7 <1
Cardio-thoracale chirurgie 1 1 <1
Dermatologie en venerologie 1 5 6 <1
Heelkunde 4 6 9 8 8 35 3
Huisartsgeneeskunde 33 58 63 69 42 265 24
Interne geneeskunde allergologie
Interne geneeskunde 6 7 6 5 24 2
Keel-neus-oorheelkunde 1 3 3 7 <1
Kindergeneeskunde 6 5 11 1
Klinische genetica
Klinische geriatrie
Longziekten en tuberculose 1 1 2 3 1 8 <1
Maag-, lever- en darmziekten 2 1 2 4 2 11 1
Maatschappij en gezondheid 1 2 2 5 <1
Medische microbiologie
Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten 1 1 2 <1
Neurochirurgie 1 5 1 3 2 12 1
Neurologie 2 4 14 4 6 30 3
Nucleaire geneeskunde
Obstetrie en gynaecologie 5 5 8 4 4 26 2
Oogheelkunde 2 5 2 1 10 <1
Orthopedie 1 6 13 2 1 23 2
Ouderengeneeskunde 3 2 2 3 5 15 1
Pathologie
Plastische chirurgie 1 1 5 4 1 12 1
Psychiatrie 43 38 81 52 21 235 21
Radiologie 1 3 2 3 1 10 <1
Radiotherapie 1 1 2 <1
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde 1 3 4 <1
Urologie 1 2 4 3 1 11 1
Zenuw- en zielsziekten
Overige artsen 40 32 65 42 12 191 17
Totaal 169 209 337 236 111 1.095 100

* Inclusief artsen in opleiding tot specialist.

Afgehandelde klachten naar specialisme gezondheidszorgpsycholoog

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Klinische neuropsychologie 1 1 2 2
Klinische psychologie 5 1 5 9 1 21 19
Overige gezondheidszorg-psychologen 11 19 23 19 16 88 79
Totaal 16 21 28 28 18 111 100

Afgehandelde klachten naar specialisme tandarts

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Dento-maxillaire orthopaedie 1 1 2 2 6 8
Mondziekten en kaakchirurgie 1 2 5 2 1 11 14
Overige tandartsen 3 19 18 12 7 59 78
Totaal 5 22 25 16 8 76 100

Afgehandelde klachten naar specialisme verpleegkundige

Groningen Zwolle Amsterdam Den Haag Eindhoven Totaal % van totaal
Acute zorg bij somatische aandoeningen
Chronische zorg bij somatische aandoeningen 1 1 <1
Geestelijke gezondheidszorg 1 5 1 1 8 6
Intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen
Overige verpleegkundigen 20 11 45 27 16 119 93
Totaal 21 17 46 28 16 128 100

Aard van de afgehandelde klachten

Aard van de afgehandelde klachten
Aard van de afgehandelde klachten, totaal 1.644
Alcoholmisbruik
Financieel onjuist handelen8
Geen of onvoldoende zorg395
Geestelijke toestand3
Grensoverschrijdend gedrag33
Lichamelijke toestand0
Niet of te laat komen6
Niet of te laat verwijzen26
Onheuse bejegening72
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose570
Onjuiste verklaring of rapport172
Onvoldoende informatie58
Onzorgvuldige dossiervorming14
Opiumwetmiddelenmisbruik0
Schending beroepsgeheim56
Overige klachten231
Brontabel als csv (509 bytes)

Aard van de afgehandelde klachten per college

Aard van de afgehandelde klachten per college
Aard van de afgehandelde klachten per college, totaal 1.633AlcoholmisbruikFinancieel onjuist handelenGeen of onvoldoende zorgGeestelijke toestandGrensoverschrijdend gedragLichamelijke toestandNiet of te laat komenNiet of te laat verwijzenOnheuse bejegeningOnjuiste behandeling of verkeerde diagnoseOnjuiste verklaring of rapportOnvoldoende informatieOnzorgvuldige dossiervormingOpiumwetmiddelenmisbruikSchending beroepsgeheimOverige klachten
Groningen, totaal 24100176050124271820024
Zwolle, totaal 318027015002201202710201445
Amsterdam, totaal 47504101012025291464926502076
Den Haag, totaal 39000222603816201421130967
Eindhoven, totaal 220022605009376369401139
Brontabel als csv (764 bytes)