College van Medisch Toezicht

Per 1 april 2019 zijn met de nieuwe wet BIG de taken van het CMT overgeheveld naar de regionale tuchtcolleges.
Voor die tijd beoordeelde het College van Medisch Toezicht of een zorgverlener geschikt is voor zijn werk als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke conditie of van zijn gewoonte van drankmisbruik of van misbruik van verdovende middelen. Alleen de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd kon voordragen.

1 afgehandelde zaak

Afgedane zaken 2019

Er is één zaak afgehandeld, die in 2018 door het CMT ontvangen is. De zaak betrof een arts. De aard van de klacht: alcoholisch misbruik. De beslissing van het CMT luidde:

  • beveelt de doorhaling van de inschrijving van de arts in het register;
  • schorst bij wijze van voorlopige voorziening met onmiddellijke ingang de inschrijving van de arts in het register.

Overzicht zaken 2015 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019
Ingekomen zaken 1 1 1 1
Afgehandelde zaken 4 2 1 1