Samenstelling tuchtcolleges

De tuchtcolleges houden zitting met juristen en leden met hetzelfde beroep als de aangeklaagde zorgverlener.

Het college wordt ondersteund door een secretariaat. De secretaris maakt tijdens de zitting een proces-verbaal op van alles wat er gebeurt. Het college beslist bij meerderheid van stemmen. De secretaris heeft een adviserende stem.