Voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 32 - 36 uur

Goede zorg is belangrijk voor iedereen. Daarom zien de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg toe op de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Als voorzitter levert u hieraan een onmisbare bijdrage. Een bijzondere, veelzijdige en verantwoordelijke functie.

Wat gaat u doen als voorzitter?

Als voorzitter verzorgt u zittingen, spreekt u recht, en doet u uitspraken op het gebied van gezondheidszorg. Binnen het Tuchtcollege werkt u in een hecht team van secretarissen en administratieve medewerkers. U geeft met uw praktische instelling inhoudelijk leiding aan dit team. U werkt nauw samen met de coördinerend secretaris. Daarnaast onderhoudt u regelmatig contact met de andere voorzitters, met leden en leden-beroepsgenoten en met organisaties in de gezondheidszorg. U treedt op als boegbeeld en gezaghebbende vraagbaak binnen en buiten het RTG. Hierbij heeft u een actieve rol naar buiten, bijvoorbeeld door het geven van presentaties en interviews. Daarnaast levert u een bijdrage aan ontwikkelingen binnen de organisatie zoals digitalisering en bent u verantwoordelijk voor het bevorderen en bewaken van de juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing binnen het college.

Functie-eisen

U bent een jurist met ruime rechterlijke ervaring, ook met het voorzitten van meervoudige kamers. Coördineren gaat u makkelijk af. U heeft kennis van dan wel affiniteit met het gezondheidsrecht. U geeft op een empathische en gestructureerde wijze sturing aan het proces ter zitting en de besluitvorming in de raadkamer. Daarbij houdt u altijd rekening met tegengestelde belangen. Zowel binnen het RTG als daarbuiten werkt u makkelijk samen en zorgt u voor een prettige en betrokken sfeer. U bent benaderbaar en staat open voor de meningen van anderen.

Via deze link vindt u de profielschets van voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
 

Waar gaat u werken?
Het tuchtrecht voor de gezondheidszorg heeft als doel de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg verzorgen de tuchtrechtspraak binnen de gezondheidszorg. . Dit doen we op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG).

De directie Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT) verzorgt met haar secretariaten, bedrijfsbureau en MT de ondersteuning van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg, de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie en de beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen & Kinderen. De colleges en commissies zijn inhoudelijk onafhankelijk van de ministers van VWS en JenV.

We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven en kennis in huis hebben. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Bijzonderheden

  • Het salaris ligt in beginsel op het niveau van senior rechter en wordt mede vastgesteld op grond van kennis en ervaring, waarbij de huidige of laatste functie binnen de rechtspraak wordt meegewogen.
  • De benoeming is voor een termijn van zes jaar, onder de voorwaarden van de Wet BIG. Deze wet kent overigens een leeftijdsgrens van 70 jaar; Detachering behoort tot de mogelijkheden.
  • Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u terecht bij mevrouw mr. Z.J. Oosting, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag, 06- 28 12 29 86
  • Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met mevrouw mr. K.Y. Knoop 06 11 92 50 82
  • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure;
  • De sollicitatie dient gericht te zijn aan Zijne Majesteit de Koning en bevat een Curriculum Vitae en een opgave van referenten uit de huidige werkkring.
  • Uw sollicitatie kunt u sturen aan de directeur van de Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT) van het Ministerie van Volksgezondheid, mevrouw mr. K.Y. Knoop, postbus 14157, 3508 SG, Utrecht of per mail naar ky.knoop@minvws.nl
  • Uw sollicitatie ontvangen we graag vóór 15 juni 2024.
  • De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 12 juli 2024. Gelieve in uw planning hiermee rekening te houden.