Vacatures

Op dit moment zijn er vacatures voor leden-beroepsgenoten.

Leden-beroepsgenoten voor RTG Eindhoven

 • arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
 • specialist ouderengeneeskunde
 • psychiater
 • cardioloog
 • neuroloog

Leden-beroepsgenoten voor RTG Amsterdam - Den Haag

 • arts verstandelijk gehandicapten
 • bedrijfsarts
 • verzekeringsarts (bij voorkeur niet werkzaam voor het UWV)
 • cosmetisch arts

Leden-beroepsgenoten voor RTG Zwolle

 • anesthesioloog
 • specialist ouderengeneeskunde
 • arts verstandelijk gehandicapten
 • huisarts werkzaam in een penitentiaire inrichting

Voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven (toekomstig: ’s-Hertogenbosch) voor 32 uur per week.

Vacature plv. secretaris - februari 2021 - nagekomen bericht
Tot vrijdag 12 februari 2021 heeft op deze plaats een vacature gestaan voor een plv. secretaris voor het RTG Eindhoven (later ’s-Hertogenbosch) en het RTG Zwolle. Inmiddels is gebleken dat in deze tekst helaas niet het correcte mailadres was vermeld om een sollicitatie naar toe te sturen.
Mocht u rechtstreeks via de link op de website ‘Werken voor de Overheid’ hebben gesolliciteerd, dan is uw sollicitatie wél ontvangen (mits u daarna een ontvangstbevestiging hebt ontvangen).

Indien u echter via het e-mailadres Vacaturemeldingen@VWS.nl hebt gereageerd, dan is uw sollicitatie níet ontvangen. U hebt in dat geval geen ontvangstbevestiging ontvangen, maar waarschijnlijk ook geen bericht dat de e-mail niet kon worden bezorgd.

In dat geval kunt u uw eerder naar dat e-mailadres verzonden e-mail met de bijlagen doorsturen naar Vacaturemeldingen@minvws.nl met een cc naar m.vd.Hart@minvws.nl.
Als uw sollicitatie bij toezending aan het correcte e-mailadres tijdig zou zijn ontvangen, zal deze nog worden meegenomen in de procedure.
Excuses voor het eventuele ongemak.