Griffierecht

Als u een klacht indient bij het tuchtcollege, betaalt u 50 euro griffierecht. Dit is een bijdrage in de kosten van de procedure en is wettelijk zo bepaald (net als bij bestuurs- en civiel recht). Als u niet op tijd betaalt (binnen vier weken), wordt uw klacht niet in behandeling genomen.

Als uw klacht gegrond wordt verklaard, dan krijgt u het griffierecht terug. Als u zich terugtrekt uit de procedure of als uw klacht ongegrond wordt verklaard, dan niet. Gaat u in hoger beroep, dan moet u opnieuw binnen vier weken 50 euro betalen.

Deze wijziging vindt u in artikel 65a.

Vraag & Antwoord - Griffierecht (PDF)