De Wet BIG wordt op een aantal punten gewijzigd. Deze veranderingen worden op 1 april 2019 van kracht. Als partij in een tuchtzaak zijn sommige wijzigingen voor u relevant. Op deze pagina vindt u de wijzigingen die voor u belangrijk kunnen zijn.