Incidenteel beroep

Wanneer er een mogelijkheid is tot het instellen van incidenteel beroep dient dit te worden ingesteld binnen zes weken na verzending van het beroepschrift.

Ook voor het instellen van incidenteel beroep is 50 euro griffierecht verschuldigd en ook hier geldt dat dit bedrag binnen vier weken moet zijn voldaan.

In de wet is een en ander te vinden in artikel 73 lid 5.