Tuchtklachtfunctionaris

Als u als klager hulp nodig heeft bij het opstellen en formuleren van uw klaagschrift, dan kunt u de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris.

Deze functionaris kan ook uw vragen over de tuchtklachtprocedure beantwoorden, aangeven of uw klacht tegen de juiste persoon is gericht en adviseren of tuchtrecht de aangewezen route voor uw klacht is.

De tuchtklachtfunctionaris kan uitsluitend op verzoek van de klager in actie komen. De tuchtklachtfunctionaris beoordeelt alleen of uw klacht geschikt is voor het tuchtrecht, hij doet geen uitspraak of uw klacht gegrond of ongegrond zal worden verklaard en treedt niet op als uw vertegenwoordiger of gemachtigde tijdens de procedure.

Deze wijziging vindt u in artikel 55a.