Voortzetting klacht na intrekking door klager

Als klager kunt u tijdens de procedure altijd uw klacht intrekken. U neemt dan geen deel meer aan de procedure. Het door u betaalde griffierecht krijgt u echter niet terug.

De verweerder kan er voor kiezen dat de klacht toch verder wordt behandeld, zodat er een beslissing van het college komt. Ook het college kan bepalen dat na een intrekking de behandeling van de klacht toch wordt voortgezet vanwege het algemene belang. In dat geval neemt voortaan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de plek van de klager in.

Deze wijziging vindt u in artikel 65d lid 3 en 5.