Voorzittersbeslissing

Als een klacht is ontvangen, doet een secretaris een vooronderzoek. Na dit vooronderzoek wordt besloten of de zaak wordt behandeld in een raadkamer of op een openbare zitting.

Voortaan kan de secretaris na het vooronderzoek de klacht ook doorverwijzen naar de voorzitter van het college, die dan een eindbeslissing kan geven zonder dat de zaak in de raadkamer of op een openbare zitting wordt behandeld als de inhoud van de klacht zich daar voor leent.

Deze wijziging vindt u in artikel 67a.